Nový provoz TORO® PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 06. říjen 2017 09:30

Nový provoz pro výrobu inovovaných masných výrobků

Naše společnost požádala v říjnu roku 2015 o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření 16.2.2. - Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Byl vypracován projekt „Nový provoz pro výrobu inovovaných masných výrobků“, ve kterém řešíme ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně vývoj nových výrobků, inovace stávajících výrobků, nové a inovované technologie výroby v masokombinátu TORO® Hlavečník. V souvislosti s tímto projektem je realizována přístavba nového provozu, rekonstrukce části starého provozu a vybavení novými moderními technologiemi.

Cílem projektu je vyvinout nové výrobky, inovovat technologické procesy ve výrobě i v balení masa a výrobků. Z nových výrobků by měl vzniknout nový tepelně opracovaný výrobek typu šunka, mělněný výrobek (typu klobása), výrobek z vyzrálého hovězího masa a další.

V oblasti inovace technologie výroby se jedná např. o změnu technologie bourání hovězího masa ve visu, snížení teplot ve výrobních prostorách, což by se mělo projevit snížením kontaminace výrobků a prodloužením doby trvanlivosti a to při sníženém podílu konzervantů. Další významnou změnou je změna technologie uzení výrobků, kdy bude využito uzení tzv. tekutým kouřem.

Aktualizováno Pátek, 06. říjen 2017 12:45